PÁLYÁZATOK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAK2015 április 15. szerda
XI. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZAT
 A Hagyományok Háza által meghírdetett pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

Tárgyköre: népi bútorműves, festettbútor-készítő, vaskovács, rézműves, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, késes, gyertyaöntő, kádár, kulacskészítő, vertcsipke-készítő, mézeskalácsos, stb. tevékenységek, vessző, csuhé, gyékény, szalma, tárgykészítők alkotásai,
népi öltözet kiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő, papucskészítő, bocskoros, csizmadia; a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó mesterségek: népi hangszer készítő, tojásfestő, stb.
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja.
A pályázatot a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűri számot ad. A zsűrizés díja alkotásonként 1 500 Ft, melyet csekken vagy átutalással lehet befizetni a Hagyományok Háza bankszámlájára (10032000–01739716–00000000).
A pályázathoz a Hagyományok Háza kitöltött zsűri adatlapját és pályázati adatlapját, valamint a csekk igazolószelvényét kell elküldeni a Hagyományok Háza címére (Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály, 1251 Budapest, Pf. 23), vagy a pályázati tárgyakkal együtt leadni. A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint az adatlappal megegyezően be kell sorszámozni a tárgyakat.
(A csekk és az adatlapok beszerezhetők a Hagyományok Házában a Népi Iparművészeti Osztályon, valamint az adatlapok a Hagyományok Háza honlapjáról is letölthetők.)
Pályázni csak új alkotásokkal lehet, önálló tárggyal vagy garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy a népi iparművészeti zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
A pályázati tárgyakat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályára.
Személyes tárgyleadás: 2015. április 15-én, 16-án és 17-én, 9–16 óra között (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)
Postacím: Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály, 1251 Budapest, Pf.: 23.
A postai beküldés határideje: 2015. április 10. A postán feladott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Zsűrizés időpontja: 2015. április 22.
A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására 2015. május 22-én 14 órakor kerül sor a Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.
 
A kiemelkedő alkotások díjazásban részesülnek.
 
A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása, 2015. szeptember 22. után szállíthatják el.
A pályázat meghirdetője és rendezője: Hagyományok Háza
 
 A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
 Csákányi Zoltán
(+36 1) 201 8734
Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
 
 Forrás: www.hagyomanyokhaza.hu
 

⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM