PÁLYÁZATOK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAK2015 április 15. szerda
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PALÓCFÖLDI NÉPI IPARMŰVÉSZEK EGYESÜLETÉTŐL
Közzétéve: 2015 . január 14.
A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és Kozárd Község Önkormányzata Magyarországon és a határon túl élő csipkekészítők, egyéni jelentkezők és közösségek számára két kategóriában pályázatot hirdet.
A történelmi egyházak által használt alkotásokon megjelenő ornamensek – ornamentikák, adaptálása, bemutatása, a csipkekészítés technikai megkötöttsége nélküli megjelenítése.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
1. „ Liturgikus csipke-relikviák” címmel - rekonstruált /újra rajzolt, és a pályázó által újra alkotott/, eddig még ki nem állított pályamunkákat várunk, melyek alkalmasak fémszálás csipke bemutatására. A pályamunka benyújtásával egy időben az eredeti csipke relikviáról készült fotót és munka rajzot is kérjük elküldeni.
A pályamunka méretére nincs kikötés.
2. „Ihletet adó ornamensek, más művészeti ágak /pl.: építészet, kő, fa, fémművészet, festészet, üveg.) relikviái csipkén” címmel - eddig még ki nem állított csipkemunkákat várunk, melyekben a történelmi egyházak más művészeti területének alkotásaiban felelhető motívumokat ültetett át a pályázó csipkébe. A pályamunka benyújtásával egy időben az eredeti ihletet adó relikviáról készült fotódokumentációt is kérjük elküldeni, rajta jelezve az eredetét, esetleg lelőhelyét.
A pályamunka mérete: maximum 30×30 cm, minimum 10×10 cm, szélcsipke esetén 5 cm x 50cm
Nevezni a kitöltött „nevezési lap” visszaküldésével lehet.
Nevezési határidő 2015. április 15.
Nevezési lap (mellékelve) postacíme: Török János 3170 Szécsény, Attila út 31/A.
Nevezési díj pályamunkánként 1500.-Ft/db. (6 Euro/db) Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Bankszámlaszám: 63600605 – 11100740 Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet
IBAN szám: HU21 6360 0605 1110 0740 0000 0000
BIC kód: TAKBHUHB
Megjegyzés rovat: X. Csipke – Pályázati díj
A pályamunka, a fotó és a munkarajz beérkezésének ideje: 2015. május 15.
Postacím: Török János 3170 Szécsény, Attila út 31/A.
A pályamunkák 2015. június 16-tól kerülnek kiállításra a X. „Nemzetközi Csipkekonferencia és Kiállítás Palócföldön” című rendezvény helyszínén: 3053 Kozárd, Fő út 12. Faluház Színházterem
A pályamunkákat hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri bírálja el, díjazza.
Programleírás: 2015. 06. 16-21-ig.
1. Projektelem: Pályázat
2. Projektelem: Szakmai műhelymunka
„Fémszálas csipkekészítés napjainkban”
Az elmúlt években folyamatosan épültek egymásra a kiemelt témakörök. Most, folytatva a sort, a fémszálas csipkekészítés rejtelmeibe vonnánk be a résztvevőket egy héten keresztül. (gyakorlatvezetők: Devecsei Gáborné, Túrós Istvánné)
3. Projektelem: Szakmai előadások, partnerszervezetek bemutatkozása.
A magyarországi történelmi egyházaknál fellelhető csipkealkalmazás irányzatainak bemutatása. (előadó: Erdei T. Lilla, Iparművészeti Múzeum múzeológus-etnográfusa)
„Palóc főkötők” fémszálas technikai megoldások. (előadó: Devecsei Gáborné)
4. Projektelem: „HÍD, mely minket összeköt”
A Nemzetközi kapcsolatok ápolása, tovább építésének folyamata. A rendezvény ad helyet, lehetőséget a csatlakozáshoz a „Híd mely összeköt minket” felhívás keretében.
Magyarországon, Szécsény (HU) városában működött civil szervezetünk, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete. Tagsága körében többen foglalkoznak csipkekészítéssel, csipkeveréssel.
2012-ben hetedik alkalommal rendeztünk nemzetközi csipkekonferenciát és kiállítást. Partnereink a legyelországi Bobowa (PL) városában, valamint a szlovákiai Rozsnyó (SK) városában működő csipkekészítő civil szervezetek, klubok. Hálózati együttműködésünk során évente látogatjuk, és szakmai tartalommal töltjük föl rendezvényeinket, Kozárdon, (HU) Rozsnyón, (SK) és Bobowán. (PL)
A több éves együttműködés eredményeképpen 2011-ben megfogalmazódott egy közös mű elkészítésének igénye, mely bemutatásra került az OIDFA nemzetközi rendezvényén a franciaországi Caenben. Az alkotás a „Híd, mely minket összeköt” címet kapta.
Megjelenésében szimbolizálja a szakma nemzetközi együttgondolkodásának, együttműködésének lehetőségét, kultúrák, értékek közvetítését. A kiállításokon bemutatott alkotás technikailag biztosítja a továbbépítés lehetőségét. Szeretnénk más nemzetek számára fölkínálni a csatlakozás lehetőségét, melynek feltétele, hogy a csatlakozni kívánó nemzet alkotóközössége adott paraméretek betartása mellett hozza létre csipkekultúrájukat legjellemzőbben kifejező ornamentikák beépítésével mintakendőjét.
Az alap mű kiegészítése után a csatlakozó nemzet résztulajdonossá válik, bemutatói jogot kap, feladatképpen újabb partnereket kell, hogy szervezzen.
Csatlakozási pontok: Kozárd (HU) Rozsnyó (SK) Bobowa. (PL)
Az alkotás kezelője, gondozója a kozárdi (HU-3053 Kozárd, Fő út 12.) szervezet marad, melynek feladata még a koordinációs teendők ellátása is.
Reméljük, több nemzet alkotóközössége él a lehetőséggel, csatlakozik fölhívásunkhoz az együttmunkálkodás együttműködés reményében.
„Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”
5. Projektelem: Kirándulás Pásztóra, – Múzeum, Oskolamester házának megtekintése.
6. Projektelem: Kárpáti Veronika alkotásainak bemutatása

Programok tervezett időpontja:
A fizikai megvalósítás ideje: 2015. június 16-tól június 21-ig. (bentlakásos, 5 éjszaka)
Program helye: Magyarország, 3053 Kozárd, Fő út 12.
A pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködők listája, illetve az általuk megvalósítandó tevékenységek felsorolása:
Gemerské osvetové stredisko Rozsnyó (Szlovákia)
Valéria Munkova – vezető – A VII. Nemzetközi workshop eredményei, tapasztalatai
2014-ben. („Híd Partner)
Krakkó Csipkeverők Klubja (Lengyelország)
Wegorek Jadwiga – Krakkó, (PL) (Híd partner)
Bobowai Csipkeverők Klubja (Lengyelország)
Bogdan Krok – Bobovai Nemzetközi Csipkefesztivál 2014-ben szakmai eredményei
(„Híd Partner)
Vladimir Csipkeverők Klubja (Oroszország)
Jelena Gorbunova – Csipkeverés Oroszországban (Híd partner)
Részvételi szándékát kérem írásban jelezze a mellékelt jelentkezési lapon!
Török János
H-Szécsény, Attila út 31/A.
torokjanos@palocfoldi.hu
 
Pályázati és nevezési adatlap
Jelentkezési lap
Forrás:
http://nesz.hu/palyazati-felhivas-palocfold/

⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM